Driftsstatus

I øjeblikket er der ingen problemer med driften.

 

Aktuelt

Generalforsamling i 2021.

Karrebæk Vandforsyning A.m.b.A. indkalder til generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021, kl.19.00.

Afholdelse sker på Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, Alléen 38A, 4736 Karrebæksminde. 

Med baggrund i myndighedernes anbefalinger og regeringens restriktioner vil der være begrænsede pladser, hvorfor tilmelding vil være nødvendig. Husk mundbind og coronapas eller negativ test jvf. restriktionerne.

Indkaldelse varsles tillige via dagsannonce i Ugeavisen jf. vedtægterne. 

Målerudskiftning:

Vi er i gang med at udskifte alle de nuværende målere i vores område til nye elektroniske målere fra Kamstrup.

I forbindelse med målerskiftet reparerer vi evt. knækkede, rustede kuglehaner m.m. for målere som sidder i målerbrønd. Ved mere alvorlige utætheder kontakter vi ejerne.

Udskiftning af målere i fritidshusene på Vesterhave, Lungshave og Enø ventes afsluttet inden udgangen af marts måned.

Der påbegyndes udskiftning af målere i helårshuse i Karrebæk og Karrebæksminde i 2. kvartal 2021.

Tip:

Kik under fanen, Vandmålere, måler udskiftning, for at se hvilken type måler du har fået og læse om den funktioner.

 

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt

Driftsleder
Flemming Enggaard
Mob. 2371 1342

 

Antal besøgende
Besøgende: 27547