Takster

 

 
 
Nugældende takster pr. boligenhed, fra 1. januar 2021.
 
Vandafgiftpr. m3 kr. 4,60
Grøn afgift pr. m3 kr. 6,37
Årligt bidrag kr. 370,00

 

Fra 1. januar stiger der årlige bidrag til kr.400,00, hvilket blev vedtaget

på generalforsamlingen den 15. juni 2021.


*) Alle beløb er excl. moms.

Forbrugerne fra Reedtzholm vandværk, betaler en ekstra afgift pr. år
i en 4 årig, fra 1.10.2017 til og med 30. september 2021.

Beløbet dækker udligning af værdi pr. bruger i forbindelse med overtagelsen.

Beløbet er ikke momspligtig.