Driftsstatus

Ingen driftsmæssige problemer.

 

Aktuelt

Der er netop taget vandprøver fra afgang på både Karrebæk vandværk og Vesterhave vandværk. Disse prøver viser ingen tegn på vort vand er forurenet med pesticiden "chlorothalonil-sulfonamidsyre". Alle vore 16 boringer analyseres for pesticiden i løbet af sommeren. 

Disse prøver er netop foretaget (01.10.2019) og der er ingen pesticider i vore boringen

Alle foretagne analyser ad vort drikkevand kan ses på hjemmesiden under vandkvalitet.

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt

Karrebæk Vandforsyning a.m.b.a
Driftsleder Flemming Enggaard

Telefon 2371 1342 

 

Antal besøgende
Besøgende: 13611