Driftsstatus

Ingen driftsmæssige problemer.

Den daglige drift varetages af AUT. VVS-Installatør V. Jørgensen A/S,  der kan kontaktes på Tlf. 5575 0000.

 

Stig Elholm
Formand

Aktuelt

Generalforsamling:

Karrebæk Vandforsyning A.m.b.A. afholder generalforsamling tirsdag den 23. april 2024, kl.19.00.

Sted: Karrebæksminde Fiskeri og Bymuseum, Alleen 38, 4736 Karrebæksminde.

 

Vandanalyser:

Rapporter fra vandanalyser registreres i takt med de modtages. Se under punktet vandkvalitet.

 

Information om PFAS:

Der er ikke registreret PFAS på nogle af vores tre vandværker.

Danske Vandværker har udarbejdet information om PFAS mv., hvilket I kan læse om i dette link.

 

 

Kontakt

Er der spørgsmål til drift og anlæg, så kontakt

Formand
Stig Elholm
Tlf. 4028 5288

 

Er der spørgsmål til opkrævninger og betalinger, så kontakt

Kasserer 
Peder Læntver
Tlf. 2328 3080

 

Antal besøgende
Besøgende: 67939