Driftsstatus

Ingen driftsmæssige problemer.

Pr. 1. januar 2022 er overvågning af den daglige drift overgået til AUT. VVS-Installatør V. Jørgensen A/S,  der kan kontaktes på Tlf. 5575 0000.

Vi ændrer tidspunkt for udsendelse af årsopgørelser:

Årsopgørelser for forbrug har tidligere været udsendt i januar, men efter udskiftning af målerne, foretager vi nu selv aflæsning af målerne, hvorfor årsopgørelser fremover udsendes i december, mod tidligere januar, så de følger forbrugsperioden fra 1. oktober til 30. september.

A'conto opkrævninger udsendes fremover i december og juni for de respektive halvår 1. oktober - 31. marts og 1. april til 30. september.

Er der spørgsmål til det, så kontakt vandværket, formand Stig Elholm, tlf. 4028 5288 eller kasserer Peder Læntver, tlf. 2328 3080.

 


Stig Elholm
Formand

Aktuelt

Aflæsning af målere:

Alle målere er aflæst pr. 30. september 2022 og data er indberettet til NK Forsyning A/S, til brug af beregning af spildevandsafgifter.

Når der i december 2022 dannes årsopgørelser og a'conto opkrævninger, lægges alle aflæsninger samtidig ud på portalen til vores forbrugere. 

Men det anbefales altid at følge sin egen måler ved løbende kontrol, så evt. vandbrud findes hurtigt.

Tip:

Kik under fanen, Vandmålere, måler udskiftning, for at se hvilken type måler du har fået og læse om den funktioner.

 

Lukning for strøm, kaldet Brown Out:

Der er i dagspressen begyndende varsler om mulig periodisk lukning for strøm i den kommende vinter 2022/2023, Såfremt det bliver nødvendigt, vil vi her på siden varsle løbende for tiltag og konsekvenser, når eller hvis det bliver aktuelt.

 

Kontakt

Er der spørgsmål til drift og anlæg, så kontakt

Formand
Stig Elholm
Tlf. 4028 5288

 

Er der spørgsmål til opkrævninger og betalinger, så kontakt

Kasserer 
Peder Læntver
Tlf. 2328 3080

 

Antal besøgende
Besøgende: 42498