Driftsstatus

Ingen driftsmæssige problemer.

Pr. 1. januar 2022 er overvågning af den daglige drift overgået til AUT. VVS-Installatør V. Jørgensen A/S,  der kan kontaktes på Tlf. 5575 0000.

Vi ændrer tidspunkt for udsendelse af årsopgørelser:

Årsopgørelser for forbrug har tidligere været udsendt i januar, men efter udskiftning af målerne, foretager vi nu selv aflæsning af målerne, hvorfor det er muligt at udarbejde årsopgørelser, så de følger forbrugsperioden fra 1. oktober til 30. september og derved i samme kalenderår.

Det medfører at kommende årsopgørelse i januar 2023 i stedet udsendes i december 2022, med samtidig opkrævning af a'conto for det efterfølgende halvår.


Stig Elholm
Tlf. 4028 5288

Aktuelt

Målerudskiftning:

Alle målere er udskiftet nu, så vores område har fået nye elektroniske målere fra Kamstrup.

Aflæsning foregår fremover med drive-by løsning, så der ikke længere bliver udsendt aflæsningskort. På sigt opsættes antenner, så aflæsning kan foregå løbende efter behov.

Men det anbefales altid at følge sin egen måler ved løbende kontrol, så evt. vandbrud findes hurtigt.

Tip:

Kik under fanen, Vandmålere, måler udskiftning, for at se hvilken type måler du har fået og læse om den funktioner.

 

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt

Formand
Stig Elholm
Tlf. 4028 5288

 

Antal besøgende
Besøgende: 37679