Driftsstatus

Ingen driftsmæssige problemer.

Den daglige drift varetages af AUT. VVS-Installatør V. Jørgensen A/S,  der kan kontaktes på Tlf. 5575 0000.

 

Stig Elholm
Formand

Aktuelt

Aktuelt:

Ingen problemer. 

Strømafbrydelsen i Karrebæksminde den 17. maj 2024, påvirkede alle vore vandværker, og dermed alle forbrugere.

Vandet var tilbage senest kl.20 til alle.

 

Vandanalyser:

Rapporter fra vandanalyser registreres i takt med de modtages. Se under punktet vandkvalitet.

 

Information om PFAS:

Der er ikke registreret PFAS på nogle af vores tre vandværker.

Danske Vandværker har udarbejdet information om PFAS mv., hvilket I kan læse om i dette link.

 

 

Kontakt

Er der spørgsmål til drift og anlæg, så kontakt

Formand
Stig Elholm
Tlf. 4028 5288

 

Er der spørgsmål til opkrævninger og betalinger, så kontakt

Kasserer 
Peder Læntver
Tlf. 2328 3080

 

Antal besøgende
Besøgende: 76098