Slide background

 

Tilslutningsbidrag


Forsyningsledninger og stikledninger incl. anboring, udføres og betales iht. vedtægterne og regulativet.

Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse, hvor boligen har egen stikledning
kr. 8.000,00
 
Beboelse i bymæssig bebyggelse, hvor flere husstande har fælles stikledning
(lejligheder i kædehuse, i dobbelthuse og i blokbebyggelse), fordelingstal pr.
husstand:
 

1-5 boliger kr. 8.000,00
6 boliger og derover kr. 2.800,00
Sommerhuse kr. 8.000,00
Erhverv:
1-5 andele af 210 m3/åe, pr. andel kr. 8.000,00
6 andele og derover, pr. andel kr. 2.800,00

Ved specielle industrier fastsættes tilstlutningsafgiften i hvert enkelt tilfælde
af bestyrelsen for vandværket på grundlag af oplysninger om virksomhedens
art, størrelse, vandforbrug m.v.

*) Alle beløb er excl. moms.