Om Vandværket

Karrebæk Vandværk blev etableret 1912 med første boring.

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne virksomhed med 3 vandværker og i alt  16 råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

Der er løbende ny investeret og forbedret på værkerne, så de matcher tidens krav til kvalitet og kvantitet. Nye SRO anlæg og udpumpningsdel på Karrebæk og Vesterhave i hhv. 2012 og 2013 Reedtzholm værket har senest moderniseret filtrene og tårnet.

Virksomheden drives i dag via SRO anlæg og i øvrigt nyt og moderne udstyr, for så vidt angår materiel, herunder råvands- og udpumpningspumper, ledningsnet, ventiler m.m. 

Vore boringer og bygninger er i god stand og bygningerne er indrettet efter de nye krav om hygiejne zoner.

Seneste Teknisk- og hygiejnisk tilsyn fra Næstved Kommune, i juli måned 2018, var anmærkningsfrit.