Generalforsamling

 

 

Ordinær generalforsamling afholdes den 25. oktober 2020 i Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, Alleen 38 A, 4736 Karrebæksminde.

I år er det nødvendigt med tilmelding til gereralforsamlingen p.g.a. covid 19. Tilmelding skal ske senest den 20. oktober 2020.

Tilmelding på følgende email: drift@kvand.dk


Referater fra generalforsamlinger:

07-04-2019
28-04-2018