Generalforsamling

 

 

Ordinær generalforsamling bliver afholdt i april hvert år. Referat indlægges når dirigent og formand har underskrevet det.

Læs referat fra generalforsamlingen.


Referater fra generalforsamlinger:

23-04-2024

18-04-2023

05-04-2022

15-06-2021

25-10-2020
07-04-2019
28-04-2018

Bestyrelsens beretning:

18-04-2023

05-04-2022

15-06-2021