Slide background

 

Måler udskiftning

Vandmåler MULTICAL 21

Vandmåler MULTICAL Q2200

Vi er ved at udskifte alle de gamle vandmålere i vores forsyningsområde til nye målere fra Kamstrup. Der findes 2 typer måler jvf. ovenfor - MULTICAL 21 og MULTICAL 02200..Målerne har lidt forskellig udseende, se ovenstående og find din måler og læs om dens funktioner.

MULTICAL Q2200 er den nyeste, og langt de fleste forbrugere har den nyeste type.

Vær opmærksom på, at begge målere har 3 decimaler, det er først det fjerde tal som viser kubikmeter.

Vi udskifter i øjeblikket målerne i alle sommerhuse og fritidsboliger på Enø og Vesterhave, dette regner vi med at være færdig med den 30. april 2021.

I maj måned begynder vi på at skifte målere i alle helårsboliger i Karrebæk og Karrebæksminde, Det arbejde forventes afsluttes den 1. juli 2021.

Aflæsning vil fremover ske automatisk den 30. september 2021, 

Har I spørgsmål om de nye målere så kontakt vandværket.

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 8 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.