Slide background

 

Måler udskiftning

Vandmåler MULTICAL 21

Vandmåler MULTICAL Q2200

Vi har udskiftet alle de gamle vandmålere i vores forsyningsområde til nye målere fra Kamstrup. Der findes 2 typer måler jvf. ovenfor - MULTICAL 21 og MULTICAL 02200..Målerne har lidt forskellig udseende, se ovenstående og find din måler og læs om dens funktioner.

MULTICAL Q2200 er den nyeste, og langt de fleste forbrugere har den nyeste type.

Vær opmærksom på, at begge målere har 3 decimaler, det er først det fjerde tal som viser kubikmeter.

Aflæsning er siden foretaget via antenner og drive by aflæsning automatisk, første gang den 30. september 2021, 

Har I spørgsmål om de nye målere så kontakt vandværket.

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 9 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.