Slide background

 

Måler udskiftning

Vandmåler MULTICAL 21

Vandmåler MULTICAL Q2200

Vi er ved at udskifte alle de gamle vandmålere i voreres område til nye målere fra Kamstrup. Der findes 2 typer måler jvf. ovenfor - MULTICAL 21 og MULTICAL 02200..Målerne har lidt forskellig udseende, se ovenstående og find din måler og læs om dens funktioner.

MULTICAL 02200 er den nyeste, og langt de fleste forbrugere har den nyeste type.

Vær opmærksom på, at begge målere har 3 decimaler, dert er først det fjerde tal som viser kubikmeter.

Vi udskifter i øjeblikket målerne i alle sommerhuse og fritidsboliger på Enø og Vesterhave, dette regner vi med at være færdig med den 1. februar 2021.

I marts måned begynder vi på at skifte målere i alle helårsboliger m.m., dett arbejde forventes afsluttes den 1. juli 2021.

Hvis udskiftningen går som den skal, regner vi med at kunne aflæse alle målere automatisk den 30. september 2021, men det vender vi tilbage om.

Har I spørgsmål om de nye målere så kontakt vor driftsleder, Flemming Enggaard, mob 2371 1342..

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 8 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning.Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.