Slide background

 

Aflæsning af vandmåler

 

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Karrebæk Vandforsyning aflæser 5 - 6 gange årligt målerne i forbindelse med optimering af den løbende drift.

Der aflæses derudover en gang årligt, pr. 30. september til brug for årsopgørelsen. Aflæsningen foregår i tidsrummet 29. september til 2. oktober. 

Aflæsningen indberettes tillige til NK-Forsyning A/S til opgørelse af spildevandsafgiften.