Analyseresultater Reedtzholm Vandværk

 

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra Reedtzholm Vandværk.

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Se analyseresultater her:

Dato  Sted Type Prøve
31-08-2020 Krageholmsvej 47 Drikkevand PDF
05-03-2020 Krageholmsvej 47 Drikkevand PDF
05-03-2020 Krageholmsvej 47 Drikkevand gruppe B PDF
05-03-2020 Krageholmsvej 47 Ledningsnet PDF
11-09-2019 Vandværket Afgang værk PDF
29-08-2019 Boring 221.949 Boringskontrol PDF
29-08-2019 Boring 221.654 Boringskontrol PDF
28-08-2019 Boring 221.682-1 Boringskontrol PDF
11-03-2019  Krageholmsvej 47 Drikkevand PDF
18-12-2018 Reedtzholmvej 70  Drikkevand  PDF
02-07-2018 Krageholmsvej 47 Drikkevand PDF
14-05-2018  Vandværket Drikkevand  PDF
02-07-2018  Krageholmsvej 47 Begrænset kontrol PDF
13-11-2017  Krageholmsvej 47 Begrænset PDF
16-10-2017        Afgang Vandværket      Mikrobiologisk     PDF
02-10-2017  Afgang Vandværket Udvidet PDF
22-08-2017  Vigen 8  Begrænset PDF
07-06-2017   Krageholmsvej 28 Begrænset + sporstoffer       PDF